Ventilasjon

– Myte at dyrt

– Det har vært en kraftig prisnedgang på CO2-følere de siste par årene, sier produktsjef Torkild Bøe i Micro Matic Norge.


Annonse

En av innvendingene mot CO2-sensorer har vært prisen, noe blant andre Harald Vidnes i Swegon trakk fram i Norsk VVS utgave 4.

Vidnes mener det i mange prosjekter er nok å måle tilstedeværelse og temperatur.


Små forskjeller

Nå hevder Bøe at prisforskjellen mellom bevegelsesmelder og CO2-følere ikke lenger er så stor.

– I dag har CO2-følere omtrent samme pris som romtermostat, sier Bøe.

– Så det er en myte at CO2-følere er dyre?

– Ja, heldigvis er prisen blitt så lav at man velger å benytte CO2-sensorer i langt større omfang enn tidligere. Dette er utvilsomt den beste måten å styre ventilasjonen på, mener Bøe.


Regulerer raskere

Dessuten mener han at VAV-løsninger som bare reguleres etter temperatur er dårligere fordi de er for treige.

– Vi anbefaler alltid å benytte kombinerte CO2- og temperaturregulatorer, understreker Bøe.

Slik sørger de for å ha kontroll på begge parametrene.

– Hele grunnlaget for å bruke CO2 er at det regulerer raskt. Ved å logge ser man at CO2-nivået går ekstremt fort opp ved økt belastning. Temperaturen stiger svært tregt, poengterer Bøe.


Halvere om vinteren

Mens Micro Matic ser bevegelsesmelder som egnet i små rom, anbefaler de CO2-følere i rom med luftmengder over 500 m³/h.

Også i små rom kan CO2-følere være gunstig, om vi skal tro Bøe. For eksempel dimensjoneres luftmengder i cellekontor normalt ut fra kjølebehovet.

– Da kan du halvere luftmengdene vinterstid hvis du regulerer etter CO2-nivå, sier Bøe.


Skeptisk til VOC

Måling av flyktige organiske forbindelser (VOC) i stedet for CO2 har han ikke tro på.

– Micro Matic kan også levere billige VOC-følere, men vi kommer ikke til å selge dette så lenge jeg er her. Jeg har ikke sett noen gode argumenter for å bruke det, sier Bøe.

Han poengterer at nøyaktighet på sensorer blir vektlagt i økende grad. Micro Matics CO2-sensorer har nøyaktighet på +/- 30ppm, samtidig som de er selvkalibrerende.

– På en VOC-sensor er det ikke mulig å definere nøyaktighet. Den gir et utgangssignal etter en sammensetning av flere gasser, og man kan derfor ikke si om signalet er riktig eller galt, mener Bøe.


Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser