Solenergi

Mer solvarme

Markedet for solvarme øker fortsatt, viser ny statistikk fra det internasjonale energibyrået (IEA).


STØRST: Vakuumsolfangere har størst markedsandel med 78%. Plane solfangere utgjorde i 2010 18%, mens 4% var uisolerte solfangere. Foto: Hilde Kari Nylund

Annonse

Den ferskeste statistikken dekker 2010, og da økte installert kapasitet for solvarme og solkjøling med 14 %.

– Installert kapasitet av solfangere er nå oppe i 196 GWh, og de bidro med 162 TWh solvarme, opplyser IEA i ei pressemelding.

Statistikken har data fra 55 land. Kina og Europa sto for 78,5% av totalt installert kapasitet ved siste opptelling.

De fleste systemene produserer varmt tappevann, men kombisystemer som også leverer romoppvarming er på frammarsj. 10 % av installert kapasitet i 2010 var slike kombiløsninger og varianter enn ren tappevannsoppvarming.

Termosinfoniske systemer (naturlig strømning) er fortsatt størst på teknologisiden, med 89% av installert kapasitet mot 11 % for systemer med tvungen sirkulasjon.


Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser