Energibruk

Hotell i særklasse

Verdens første hotell med energiklasse A er innviet i Trondheim.


Choice har bygget verdens første hotell i energiklasse A. Her overrekker prosjektsjef Frode Berg i Skanska energisertifikatet til Petter Stordalen. Georg Mathisen

Annonse

Clarion Hotel & Congress Trondheim blir et av Skandinavias største kongresshotell med sine 31 500 kvadratmeter, 400 rom og storsal med plass til 2500 personer.

Hotellet er det første hotellet i verden med energiklasse A. I kontrakten mellom entreprenør Skanska og Nordic Choice sto det opprinnelig energiklasse C, før Choice besluttet å bevilge et ekstra utbyggingstilskudd på 20 millioner kroner for å oppgradere C til A.


Pionerbygg

– Choice profilerer seg som en miljøbedrift, og dette er et flott tiltak for å få fram dette. Investeringen som er gjort nå er lønnsom på sikt. Allerede etter en 5-6 år begynner dette å bli lønnsomt, sier prosjektsjef Frode Berg i Skanska.

Bygget vil bruke ca 20 % mindre energi enn det hadde gjort med energiklasse C.

– Vi ønsker å være med på energieffektiviseringen av Norge. Trondheim er en by som selv ønsker å gå foran for en mer bærekraftig utvikling. Derfor er det naturlig at også vårt pionerbygg reises i Trondheim. Clarion Hotel & Congress Trondheim er et signalbygg innen energi-effektivitet, sier administrerende direktør for Nordic Choice, Torgeir Silseth.


Utfordringer

Den største utfordringen for å oppnå energiklasse A har ifølge Berg vært å få bygget tett nok, og sikre detaljer mot mulige lekkasjepunkter.

I tillegg til tykk isolasjon i tak og vegger har de blant annet installert sjøvannsvarmepumpe, dobbel vindsperre og LED-belysning.

– Det er også installert varmevekslere i forhold til energiforbruk i kjøkkenet, som brukes til oppvarming av varmtvann til dusj om morgenen. Vi har økt kapasiteten på varmtvann i bygget med flere tanker for å kunne bruke kapasiteten fra kjøkkenet til oppvarming av dusjvann, sier han.


Energiproduserende heiser

Hotellet har også miljøvennlige heiser som produserer energi.

– Heisene produserer energi når de går ned, som legges på batteribackup, og brukes når de skal opp igjen, forklarer Berg.

Skanska trykkprøvde bygget før påske.

– Kravet er 0,6 luftvekslinger per time, og vi oppnådde 0,5, sier Berg.


Nye produksjonsteknikker

Etter en internasjonal arkitektkonkurranse vant Space Group oppdraget med å tegne Clarion Hotel & Congress Trondheim. Nye produksjonsteknikker ble tatt i bruk under oppføringen for å realisere de ambisiøse planene som lå i designet samt for å klare de tøffe energikravene.

Fasadene på hotellet er laget med silketrykket glass, noe som gjør at bygget speiler himmelen og endrer karakter i takt med været. Silketrykket er en del av byggets design for miljø, og fungerer også som solskjerming.

Vinduene på hotellet består av tre lag glass, med et silketrykk med hvit keramisk farge som består av millioner av små prikker, noe som øker isolasjonstrykket og reduserer energiforbruket.

– Resultatet har blitt spektakulært. Dette er et sjeldent bygg i norsk sammenheng, som setter Trondheim på kartet også innen arkitektur og miljø, sier Silseth.


Energigaranti

Skanska har gitt Choice en energigaranti for bygget. Det skal bruke 175-200 kWh/m2/år.

– Vi skal sammen med Choice overvåke driften av bygget i to år, slik at vi kommer på et energiforbruk på 175-200 kWh/m2/år. Dette for at bygget skal driftes riktig slik at man unngår å bruke unødig energi, sier Berg.

Energiforbruk på 175-200 kWh/m2/år er lavt med tanke på at dette er et hotell som er i bruk 24 timer i døgnet, 365 dager i året, der det dusjes mye og lages mye mat.

– I forhold til kontraktskravet for hotellet lå dette på 260 kWh/m2/år. Det blir igjen en besparelse på 20 %, sier Berg, og legger til at denne energigarantien var veldig viktig for Choice.


Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser