Verktøy

Spar med trådløst

Den trådløse sensorteknologien SonNet fra Automatikprodukter sparer deg for 15% av den elektriske installasjonskostnaden.


Annonse

Det lover i hvert fall leverandøren i ei pressemelding. SonNet er basert på en ny installasjonsfilosofi for bygningsautomasjon med radiobaserte sensorer for nye og eksisterende SD-anlegg.

Automatikprodukter mener trådløse sensorer kan være et effektivt konsept som reduserer dyre arbeidskostnader, og samtidig gir en bedre langsiktig løsning for boligeierne.

– Det er bare nylig at trådløse sensorer har blitt økonomisk levedyktige for utbredt bruk i applikasjoner for bygningsautomasjon, mener leverandøren, og lover i samme slengen at trådløse systemer kan erstatte de ledningsbaserte – og det til samme eller lavere installasjonskostnader.


Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser