Innsikt

Dette gir Breeam-poeng

Miljøklassifiseringsverktøyet Breeam gir poeng i ni kategorier, og premierer i tillegg innovasjon.


VEKTING: Antall oppnåelige poeng i ulike kategorier og hvordan de vektes i Breeam NOR. Illustrasjon: Norsk VVS.

Annonse

Breeam har fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

For å oppnå Pass må et bygg ligge noe over minstekravene i forskrifter, mens Excellent og Outstanding er for utbyggere med høye ambisjoner.


Kategoriene

Breeam gir poeng i ni ulike miljøkategorier:
• Ledelse
• Helse og innemiljø
• Energi,
• Transport
• Vann
• Materialer
• Avfall
• Landbruk & økologi
• Forurensing.

De fleste av poengene kan utveksles, det vil si at et område som ikke etterlever krav kan kompenseres gjennom etterlevelse på et annet område.

Summen av kategori-poengene blir deretter vektet med gitte prosentsatser for de ulike miljøkategoriene.


Helse & innemiljø og energi vektes høyt

Den norske versjonen Breeam NOR ble lansert i oktober 2011, og forvaltes av Norwegian Green Building Council (NGBC). Breeam NOR vekter de ulike kategoriene slik:

• Ledelse: 12 %
• Helse og innemiljø: 15 %
• Energi: 19 %
• Transport: 10 %
• Vann: 4,5 %
• Materialer: 14 %
• Avfall: 7,5 %
• Arealbruk og økologi: 10 %
• Forurensning: 8 %

I forhold til den internasjonale versjonen vektes vann og forurensning noe lavere, mens transport og materialer vektes litt høyere.

Les mer om Breeam NOR ved å laste ned innsikt-artikkelen fra Norsk VVS via lenken nederst på denne siden.


EKSTERNE DOKUMENTER:
Breeam NOR: Dette gir poeng - (551 kB)

Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser