Energibruk

Boret sammen

Naboer på Nordstrand sparte ca kr 20 125 hver på å bore bergvarme sammen.


Alf Adeler (til høyre) i Skogholtveien 10 har blitt oljefri med bergvarme sammen med naboen, Vidar Søyseth. De sparer ca. 20 125 kroner hver på å gjøre dette sammen. Jenny Skagestad, Oslo kommune

Annonse

Alf Adeler deltok i 2010 på en temakveld arrangert av Oslo kommunes Klima- og energifond. Denne kvelden vant han og kona Anne et besøk av en enøkekspert.

– Høst 2010 hadde vi temakveld for å oppfordre til å fase ut oljefyr i småhus på Nordstrand. Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen snakket om fornybare løsninger man kan gå over til, forteller Jenny Kosberg Skagestad i Bymiljøetaten – Enøk.


Befaring

I mars 2011 kom enøkekspert Trond Pedersen fra Reinertsen AS på befaring hos ekteparet Adeler. Han lagde en vurdering av boligen og anbefalte seks lønnsomme tiltak for Adelers hus, som ville hjelpe huseierne å spare omtrent 16 950 kroner i året og krevde en investering på 154 000 kroner.

Tiltakene var: konvertering av oljefyr til fornybar energi, isolering, senking av innetemperatur, redusere luftlekkasjer i bygningsdeler, montering av etterbrenner i gammel etasje-vedovn, sparedusjer og dyser.


Opptatt av miljø

Som tidligere sjefingeniør i NVE var Alf Adeler ivrig etter å sette i gang med tiltakene.

– Jeg har alltid vært opptatt av miljø, og små tiltak kan gjøre mye. Vi kommer til å bytte vinduer, bygge om ovnen og få oljefyren byttet til bergvarme. Så får vi se om vi etterisolerer en vegg eller to når vi allikevel bytter vinduer, sa Alf Adeler til Aftenposten etter enøksjekken.


To gode naboer

Når man borer etter bergvarme blir det fort kostbart, ikke minst med tanke på alt rørleggerarbeidet, og mange opplever det som en stor engangsutgift.

Tidlig i prosessen kom Alf Adeler derfor til å tenke på at ettersom naboene har hus bygget i samme periode og med oljefyr, ville det trolig lønne seg å skifte oljefyren samtidig. Den ene av naboene bestemte seg for å slå til, noe som har vist seg lønnsomt for begge to.

– De har fått billigere arbeidskraft på alle håndverkerjobbene og på boringen. I tillegg fikk de redusert pris fordi de gikk ut og hentet anbud selv. Det er en fin ting når man kan gå sammen og samarbeide, sier Skagestad.


Store besparelser

Før arbeidet skulle utføres hentet Alf Adeler inn anbud fra fire firmaer. Sammenlignet med de dyreste firmaene har de kanskje spart kr. 60 000. I tillegg får naboene den vanlige støtten fra Oslos Klima- og energifond.

Anne og Alf Adeler og naboen, Torunn og Vidar Søyseth, fikk et tilsagn på 21 600 kroner for å gå fra olje til bergvarme, og 10 000 for å fjerne oljefyren og oljetanken. Besparelsen de oppnådde fordi naboene gikk sammen om å skifte oljefyrene sine var på ca. 20 125 kroner hver.

– Dette kan være aktuelt for større boligområder også, hvor man har enhetlig bebyggelse. Naboeffekt av tiltak er spennende og lønnsomt, sier Skagestad.


Oljefri

Ekteparene Adeler og Søyseth på Nordstrand er nå blitt oljefri og er i full gang med å prøve ut det nye varmesystemet, som fungerer svært godt. Foreløpig bruker de kun det gamle radiatorsystemet, men på sikt vurderer de å legge inn noe gulvvarme eller skifte ut noen radiatorer, om det blir behov for det.

– De har ikke fått testet systemet på det helt kaldeste på grunn av den milde vinteren, men har ikke hatt noen problemer foreløpig i hvertfall, sier Skagestad.


Råd og tips

Hun legger til at de opplever at mange tenker på å fase ut oljefyren i eget hus, men vet ikke helt hvor de skal begynne. Å gjøre det sammen med naboer kan være med på å redusere denne bøygen.

På nettsiden til Bymiljøetaten – Enøk ligger det råd og tips i forhold til hvordan man kan gå fram når man vil gå sammen om å skifte ut oljefyren sin.

Adeler skal også legge frem sine erfaringer, med tips om hvordan gjøre det billigere og på relativt kort tid, på kommunens åpne oljefri-temakveld for småhuseiere på Teknisk Museum på Kjelsås 18. april kl. 18.30.


Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser