Varmepumpe

Ut med uteluft

Luftbaserte varmepumper sliter med kravene til nye svenske boliger, så der dominerer avtrekksvarmepumper.


BETYDELIG: – Avtrekksvarmepumper står for ca 30 % av vår omsetning i Sverige, bergvarme mellom 40 og 50 %, sier regional eksportleder Andreas Hellstrand Foto: Hilde Kari Nylund.

Annonse

(Saken er oppdatert etter presisering fra ABK)

MARKARYD: Utviklingsavdelinga ved Nibes fabrikk i Småland var forberedt på tøffe utfordringer da de svenske myndighetene skulle skjerpe forskriftskrav i 2008.

De nye kravene (BBR16) ble kjent i desember 2008, og setter blant annet grenser for installert effekt.

Dette utelukker løsninger basert på uteluft for nye boliger når dimensjonerende utetemperatur er under -20°C ; da vil ikke varmepumpa bidra.

– Luft til vann-varmepumper finnes ikke i svenske nybygg i dag, fastslo Richard Carlholmer, Key account Nibe Sverige, da Norsk VVS nylig var på fabrikkbesøk sammen med ABK.


Opp til 200 m²

Dessuten ble tillatt behov for levert energi i el-oppvarmede boliger halvert, så Nibe valgte å gå videre med en løsning for avtrekksvarmpeumpe.

Den får de nå full uttelling for med hjelp av de nye kravene.

De første Nibe F750-pumpene ble sendt ut kommersielt i februar 2010, og markedet tok virkelig fart høsten 2010 da boligprodusentenes gamle ordrereserver tok slutt.

– Nå er F750 totalt dominerende i svenske nybyggmarkedet, sier Carlholmer.


Gode erfaringer

Den svenske boligprodusenten Älvsbyhus skal bruke F750 som standardløsning i hus som leveres i Norge fra årsskiftet, og har allerede installert den i svenske og finske hus.

– Vi har bare gode erfaringer, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Ennefors til Norsk VVS.

Hun opplyser at de selger om lag 220 hus årlig i Norge, og sier det norske markedet ser bra ut for Älvsbyhus sin del.

Les mer om produktutvikling og svenske krav i desemberutgava av Norsk VVS.Klikk her for å bestille abonnement på Norsk VVS

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser