Energibruk:

Energibruk basert på feil antagelser

Ny doktoravhandling viser stort sprik i forståelsen av energibruk.

Energibruk:

– Var et elendig bygg med høyt energiforbruk

Nå skal Frydenhaug skole bli Norges mest energieffektive skole.

Annonse

Bedrifter:

Internasjonal BIM-pris til Østfold-sykehuset

Vant prisen for årets beste åpne BIM-prosjekt.

Bedrifter:

– BIM danner grunnlag for sykehusutbygging

Det nye Østfold-sykehuset ble tidlig definert som et viktig læringsprosjekt.

Annonse

Les Norsk VVS på nettbrett

Portrettet

Drømmen om Drammen: Hele veien har Geir Andersen vært involvert, helt siden den spede starten i 1995. Lenge etter byprosjektet i Bagdad – og lenge før Drammen fikk den høythengende varmepumpeprisen.

Les hele intervjuet

Nyheter fra VVS-dagene.no

SOSEScript: RSS failed executing with the following error: Error on line 5 position 1: The operation timed out

Utvalgte annonser - Stillingsmarked

Annonser